datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība ir viens no vissvarīgākajiem aspektiem apkalpojot airBalticcard mobile klientus.  

Mobilais operators veic personas datu apstrādi saskaņā ar Likumu par fizisko personas datu aizsardzību un citiem normatīvajiem datiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijas Republikas teritorijā, un balstoties uz līgumu, kurš noslēgts ar klientu, un viņa lēmumu. 

Nodot klienta datus trešajām personām Mobilais operators drīkst saskaņojot ar klientu vai likuma ietvaros, vai sakarā ar krimināllietu. 

Mobilais operators izmanto šifrētus datus Extended Validation SSL123-certificate ar datu kodiem 256 Bit vispasaules līderi šifrētajiem sertifikātiem Thawte inc. SSL sertifikāts realizē domēna nosaukuma kontroli un paver iespēju lietot 256 Bit un citus pielikumus, kuriem nav bīstamas informācijas noplūdes.
 
Uzraudzības orgnizācija
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
К.Valdemāra 157, Rīga, LV-1013
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv
tālr. +371 65452554