© airBalticcard Mobile

Mājas lapas saturu un attēlu autortiesības aizsargā Latvijas Republikas likumdošana. Mājas lapa «airBalticcard» ir masu saziņas līdzeklis un iznāk ik dienas, un tā tirāža nav ierobežota.
 
Mājas lapas dibinātājs : SIA Nordic Airline Systems, Ozolciema 40, LV-1058, Riga, Latvia.
 
Dibinātājam ir tiesības mainīt lapā esošos materiālus jebkurā laikā, iepriekš nebrīdinot. Atsauces uz trešo pušu produkciju un pakalpojumiem tiek publicētas kā informācija, šīs atsauces nav ne reklāma, ne rekomendācija. Izmantojot šīs atsauces un pārejot uz jebkuru citu mājas lapu, riskē lietotājs.
Dibinātājs neatbild pr informācijas precizitāti, datiem, uzskatiem, padomiem vai paziņojumiem, kuri attiecas u citiem interneta resursiem. Dibinātājs nodrošina atsauces uz citām mājas lapām lietotāja ērtībām, tas nenozīmē, ka dibinātājs atbalsta šo mājas lapu saturu vai arī nes atbildību par tām. Dibinātājs dod tiesības trešajām personām kopēt materiālus nekomerciālās interesēs. Kopējot materiālus no mājas lapas dibinātāja, atsauce uz airBalticcard mājas lapu ir obligāta. 
Kopējot jebkurus materiālus no mājas lapas, trešās personas piekrīt, ka saglabā visas autortiesības. 
 
Visas citas drbības var būt  interpretētas netieši, apzināti vai  jebkura cita licences vai patenta piesavināšanās, vai autortiesību piesavināšanās vai trešās personas.