jauniešu aizsardzība

Mobilie tālruņi un internets ir neatņemama bērnu un jauniešu dzīves sastāvdaļa, viņi tālrunī vai datorā ikdienas iziet internetā.  
Izmantojot modernās saziņas līdzekļus, bērni un jaunieši meklē izklaidi. Pastāv risks, ka bērniem un pusaudžiem kļūst pieejaama informācija, kura nav atbilstoša viņu vecumam. 

airBalticcard mobile iesaka jaunajiem klientiem un viņu vecākiem pārrunāt jautājumu par iespējamajiem riskiem, par iespēju saņemt informāciju neatbilstošu vecumam izmantojot mobilo tīklu. 

airBalticcard mobile stingri rekomendē vecākiem pirms mobilo sakaru un interneta tīkla izmantošanas ar saviem bērniem pārrunāt tīkla izmantošanas nosacījumus ģimenē, tādējādi pasargājot bērnus no informācijas, kura iegūstama internetā un ir neatbilstoša viņu vecumam.