Darbojas 135+ valstīs
Tie, kas bieži ceļo var izmantot atkal un atkal
Ekspress piegāde uz mājām
100% naudas atmaksas garantija

Mainīt iestatījumus

Valoda
LV | € Mainīt
0

Privātuma un sīkfailu politika

Atjaunināta 2020. gada 10. oktobrī

“Top Connect OÜ” uzņēmums ir reģistrēts Igaunijas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 10668897. Uzņēmuma juridiskā adrese: Väike-Paala 1, 11415 Tallina (turpmāk tekstā “Top Connect”, “mēs”, “mums” vai “mūsu”). Uzņēmums ir sagatavojis šo privātuma un sīkfailu politiku (turpmāk “Privātuma politika”), lai informētu jūs par mūsu praksi saistībā ar personiskās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kuru jūs darāt mums pieejamu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni www.airbalticcard.com (turpmāk tekstā “Tīmekļa vietne”). Turklāt šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kāda veida informācija var tikt savākta, izmantojot sīkfailus un citas tehnoloģijas visā mūsu Tīmekļa vietnē. Tā attiecas arī uz mūsu mārketinga potenciālajiem klientiem un personāla atlases procesu.

Šī Privātuma politika attiecas uz Tīmekļa vietni un visām pilnvarotajām apakš-vietnēm, kas nepārprotami pieņem, parāda vai novirza atpakaļ uz šo Privātuma politiku. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka jūsu informācija tiek savākta un izmantota saskaņā ar šo Privātuma politiku, ko mēs veicam kā jūsu personas datu apstrādātājs. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet mūsu Tīmekļa vietni. Ir svarīgi, lai jūs saprastu, ka, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs dodat mums piekrišanu savākt, izmantot, atklāt un saglabāt jūsu personas datus.

Tā kā mēs esam Igaunijas Republikā reģistrēts uzņēmums, jūsu personas datu apstrādi reglamentē Igaunijas Republikas likumdošana.

Lūdzu, veltiet laiku, lai izlasītu šo Privātuma politiku, un, ja jums ir jebkādi komentāri, jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru (turpmāk “DPO”) Sergeju Aleksejevu data.protection@topconnect.ee. Parasti mēs atbildam uz jūsu pieprasījumu pa e-pastu ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pirms mēs varam jums sniegt informāciju par jūsu pieprasījumu, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte.

Šī Privātuma politika neveido līgumu starp fizisku personu un mums. Ja mēs mainīsim vai papildināsim savu Privātuma politiku, mēs savā Tīmekļa vietnē ievietosim jaunāko versiju. Lai konstatētu izmaiņas, jums ir ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku. Izmaiņas šajā Privātuma politikā stājas spēkā, kad tās tiek ievietotas Tīmekļa vietnē.

Mēs vienmēr būsim atklāti un godīgi attiecībā uz veidu, kā pārvaldām personu identificējošu informāciju. Jums ir daudz tiesību, kuras varat izmantot, lai kontrolētu savu privātumu, un mēs šīs tiesības ievērojam. Mēs vēlamies palīdzēt jums izmantot jūsu tiesības, tāpēc tālāk atradīsiet detalizētāku informāciju par to, kā to izdarīt.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (juridiskās adreses Väike-Ameerika 19, 10129 Tallina, tālrunis +372 627 4135, e-pasts info@aki.ee) ir vadošā datu aizsardzības uzraudzības iestāde, kas uzrauga “Top Connect” kā Igaunijas datu pārzini.

Datu aizsardzības principi

Pirmkārt, mums ir svarīgi uzsvērt, ka, apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam visus attiecīgos datu aizsardzības principus. Šie principi attiecas uz:

Likumību, taisnīgumu un pārredzamību – mēs apstrādājam jūsu personas datus likumīgi, godīgi un pārredzami;

Mērķa ierobežojumiem – mēs vācam jūsu personas datus tikai konkrētam, skaidri noteiktam un likumīgam nolūkam, un glabājam tos tikai tik ilgi, cik nepieciešams šī nolūka īstenošanai;

Datu minimizēšana – mēs nodrošinām, ka jūsu personas dati, ko mēs apstrādājam, ir adekvāti, atbilstoši un aprobežojas ar to, kas nepieciešams saistībā ar mūsu apstrādes nolūku;

Precizitāte – mēs veicam visus saprātīgos pasākumus, lai atjauninātu vai izslēgtu neprecīzu vai nepilnīgu informāciju. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēstu vai labotu kļūdainu informāciju, kas attiecas uz jums, un mēs to izdarīsim viena mēneša laikā;

Uzglabāšanas ierobežojums – kad mums tie vairs nav vajadzīgi, mēs dzēšam jūsu personas datus;

Integritāte un konfidencialitāte – izmantojot atbilstošus un pamatotus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, mēs aizsargājam jūsu personas datus pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

Personas dati, kurus mēs vācam un kuru nolūks ir personas datu apstrāde

Personas dati ir jebkura veida informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Lai izmantotu lielāko daļu mūsu Tīmekļa vietnes, jums nav jāsniedz mums nekāda personiskā informācija, tomēr mēs varam apkopot personisko informāciju, kuru jūs mums brīvprātīgi sniedzat, kad pieprasāt informāciju par mūsu pakalpojumiem, iesniedzat mums jautājumus, abonējat mūsu pakalpojumus un kad izvēlaties iesniegt savu CV, saistībā ar mūsu Tīmekļa vietnē publicētajām karjeras iespējām. Jebkādu informāciju, kuru jūs mums nosūtāt darba pieteikuma nolūkā, mēs apstrādāsim ar vislielāko rūpību un izmantosim tikai šim nolūkam.

Šīs Privātuma politikas nolūkā mēs esam jūsu personiskās informācijas datu kontrolieris. Tikai un vienīgi mēs nosakām kādus nolūkus un kādā veidā jebkura personiskā informācija tiek, vai tiks apstrādāta vai savākta mūsu Tīmekļa vietnē. Mēs nepārdodam, nedalāmies un nepārsūtām šo informāciju, izņemot gadījumus, kas ir atrunāti šajā Privātuma politikā. Mēs izmantojam jūsu informāciju mārketinga uzlabošanai, administrēšanai un mūsu pakalpojumu sniegšanai.

Ja, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, jūs abonējat mūsu biļetenu, vai citādi sniedzat mums savu kontaktinformāciju, “Top Connect” var nosūtīt jums atjauninājumus, biļetenus vai citus brīdinājumus, kas varētu jūs interesēt. Mārketinga nolūkos mēs varam uzraudzīt, vai mūsu biļetenus atvērāt un/vai noklikšķinājāt uz vietrāžiem URL.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

“Top Connect” izmanto jūsu personas datus klientu apkalpošanai, lai sniegtu jums informāciju, kuru jūs varētu pieprasīt, un lai pielāgotu savu Tīmekļa vietnes apmeklējumu. Jūsu personas datus uzņēmums “Top Connect” izmanto, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, pielāgotu piedāvājumus jums, kā arī vispārējiem iekšējiem uzņēmējdarbības nolūkiem.

“Top Connect” veic uzņēmējdarbību vairākās jurisdikcijās. Mēs pieprasām visiem pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt jūsu informāciju drošā veidā, ievērojot ES tiesību aktus par datu aizsardzību. Saskaņā ar ES tiesību aktiem, lai legalizētu datu pārsūtīšanu ārpus ES, mēs izmantojam standarta līdzekļus.

Ja “Top Connect” vai šī uzņēmuma daļa tiek pārdota citam uzņēmumam, apvienojas ar to vai izsludina bankrotu, aktīvu nodošanas rezultātā daži vai visi dati, kas no jums tika savākti, var tikt nodoti trešajai personai. “Top Connect” var arī atklāt jūsu datus gadījumos, kad “Top Connect” uzskata par nepieciešamu ievērot piemērojamo likumdošanu vai aizsargāt “Top Connect” vai citu vietņu vai apmeklētāju intereses vai drošību.

Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

“Top Connect” neapkopos un neizmantos informāciju, kas atklāj jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, kā arī ģenētisko datu, biometrisko datu apstrādi, lai unikāli identificētu fizisku personu, netiks izpausti arī dati par veselību vai dati par fiziskas personas seksuālo dzīvi vai dzimumorientāciju, vai jebkura cita informācija, ko uzskata par sensitīvu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Lai sniegtu un uzlabotu mūsu pakalpojumus jums, mēs apkopojam vairāku veidu informāciju dažādiem nolūkiem. Mūsu juridiskais pamats šajā Privātuma politikā aprakstīto personas datu vākšanai un izmantošanai ir atkarīgs no mūsu apkopotajiem datiem un īpašā konteksta, kurā tos apkopojam.

“Top Connect” var apstrādāt jūsu personas datus, jo (a) mums ir jāpilda ar jums noslēgtais līgums; (b) jūs esat mums devis savu piekrišanu to darīt; (c) apstrāde ir mūsu likumīgajās interesēs, un to neatspēko jūsu tiesības un/vai (d) mēs to darām, lai ievērotu likumu.

Apkopotos datus mēs izmantojam dažādiem nolūkiem:

lai uzlabotu, uzturētu un nodrošinātu jūs ar labāko iespējamo Tīmekļa vietni;

lai informētu jūs par izmaiņām mūsu Tīmekļa vietnē;

lai apkopotu analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot savu Tīmekļa vietni;

lai uzraudzītu mūsu Tīmekļa vietnes lietošanu;

lai sniegtu apmeklētāju atbalstu;

lai apkopotu anonīmas lietošanas statistiku;

lai atklātu, novērstu un risinātu tehniskas problēmas;

juridiskām prasībām un uzraudzības iestādēm;

lai aizsargātu jūsu un mūsu tiesības;

lai atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem;

lai sazinātos ar jums administratīvos nolūkos, lai risinātu ar jums saistītās problēmas.

Saites uz trešo personu vietnēm un lietojumprogrammām

Mūsu Tīmekļa vietnē var atrasties saites uz trešo pušu vietnēm un lietojumprogrammām, kas nav saistītas ar mums. Mēs nekādā ziņā neapstiprinām un nepārstāvam šādas trešo personu vietnes un lietojumprogrammas. Jebkura informācija, kuru jūs sniedzat trešo pušu vietnēs vai pakalpojumos, tiek sniegta tieši to pakalpojumu operatoriem, un uz tām attiecas šo operatoru politika, ja tāda ir, kas regulē privātumu un drošību, pat ja tai piekļūst caur mūsu Tīmekļa vietni. Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes un drošības praksi un politiku, uz kuriem saites vai piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot Tīmekļa vietni. Pirms sniedzat tām informāciju, mēs iesakām jums uzzināt par trešo pušu privātuma un drošības politikām.

Lai atvieglotu darbu mūsu Tīmekļa vietnē, sniegtu pakalpojumus mūsu vārdā, veiktu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantota mūsu Tīmekļa vietne, mēs varam pieņemt darbā trešo personu uzņēmumus un privātpersonas. Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai, lai veiktu šos uzdevumus mūsu vārdā, un tām ir pienākums tās neizpaust vai izmantot citiem nolūkiem.

Personas datu izpaušana un pārsūtīšana

Mēs apstrādājam jūsu personas datus EEZ, tādējādi jūsu informācija var tikt pārsūtīta un uzturēta datoros, kas atrodas ārpus jūsu valsts vai citas valdības jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas. Mēs ievērosim datu privātuma prasības, nodrošinot pietiekamu aizsardzību, un veiksim visus pamatoti nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti drošā veidā un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un jūsu personas dati netiks pārsūtīti organizācijai vai valstij, ja vien tiek nodrošināta atbilstoša ​​kontrole, tostarp jūsu datu un citas personiskās informācijas drošība.

Noteiktos apstākļos ja to prasa likums, vai atbildot uz valsts iestāžu (piemēram, tiesas vai valdības aģentūras) pamatotiem pieprasījumiem, mums var prasīt izpaust jūsu personas datus. Mēs arī paturam tiesības izpaust personas datus vai citu informāciju, kas, mūsuprāt, labticīgi ir piemērota vai nepieciešama, lai (i) veiktu piesardzības pasākumus, lai neiestātos juridiskās sekas, (ii) pasargātu sevi vai citus no krāpnieciskas, ļaunprātīgas vai nelikumīgas izmantošanas vai darbības (iii) lai izmeklētu un aizstāvētos pret jebkādām trešo personu pretenzijām vai apgalvojumiem, (iv) lai aizsargātu pakalpojumu vai aprīkojuma drošību vai integritāti, ko mēs izmantojam, lai spētu nodrošināt jums pakalpojumu sniegšanu, vai, (v) lai aizsargātu mūsu īpašumu vai citas juridiskas tiesības izpildīt mūsu līgumus vai aizsargāt citu tiesības, īpašumu vai drošību.

Mēs pēc iespējas lielākā mērā informēsim apmeklētājus par valsts iestāžu pieprasījumiem, kā to atļauj likums, izmantojot mūsu saziņas kanālus.

Sīkfaili un izsekošanas tehnoloģijas

Izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, mēs izmantojam automātiski apkopotu informāciju un citu informāciju, kas savākta mūsu Tīmekļa vietnē un pakalpojumos. Sīkfails ir datu daļa, kas uz laiku tiek saglabāta apmeklētāja cietajā diskā un satur informāciju par apmeklētāju. Sīkfails satur jūsu kontaktinformāciju un informāciju, kas, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, ļauj mums identificēt jūsu datoru. Jūs varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt sīkfailus. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus, taču, ja vēlaties, parasti varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai noraidītu sīkfailus. Tomēr, ja jūs nepieņemat sīkfailus, iespējams, nevarēsit izmantot dažas mūsu Tīmekļa vietnes daļas.

Google Analytics

Lai izmērītu un novērtētu piekļuvi Tīmekļa vietnei un trafiku tajā un izveidotu apmeklētāju navigācijas pārskatus mūsu administratoriem, mēs izmantojam Google Analytics. Google darbojas neatkarīgi no mums, un tam ir sava politika, kuru stingri iesakām pārskatīt. Lai novērtētu apmeklētāju aktivitātes mūsu Tīmekļa vietnē, Google var izmantot Google Analytics apkopoto informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu Google Analytics konfidencialitāte un datu koplietošana.

Mēs veicam pasākumus, lai aizsargātu tehnisko informāciju, kas savākta, izmantojot Google Analytics. Apkopotos datus izmanto tikai tad, ja tos ir tiešām nepieciešamības zināt, lai atrisinātu tehniskas problēmas, administrētu pakalpojumus un noteiktu apmeklētāju vēlmes; bet šajā gadījumā dati būs neidentificējamā formā. Mēs neizmantojam šo informāciju, lai identificētu mūsu apmeklētājus.

Jūs varat atteikties no tā, ka jūsu darbības Tīmekļa vietnē kļūst pieejamas pakalpojumam Google Analytics, instalējot pārlūkprogrammas Google Analytics atteikšanās papildinājumu. Šis papildinājums neļauj Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js un dc.js) kopīgot informāciju par apmeklējumu aktivitātēm ar Google Analytics.

Kopienas funkcijas

Tīmekļa vietne var padarīt pieejamu tās apmeklētāju tērzēšanas vietnes, forumus, ziņojumu dēļus un/vai citas kopienas funkcijas. Atcerieties, ka jebkura informācija, kuru jūs atklājat šajās vietnēs, kļūst par publisku informāciju, un jums jāievēro piesardzība, pieņemot lēmumu atklāt savu personisko, finanšu vai cita rakstura informāciju.

Personas datu drošība un saglabāšana

“Top Connect” veiks saprātīgas darbības, lai nodrošinātu, ka dati, kurus mēs no jums vācam, izmantojam vai atklājam, ir precīzi, pilnīgi un atjaunināti.

“Top Connect” pieņems visus saprātīgos mērus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošā personu identificējošā informācija par jums tiek pasargāta no ļaunprātīgas izmantošanas un nozaudēšanas vai no neatļautas piekļuves, pārveidošanas vai izpaušanas.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka elektroniska informācijas pārsūtīšana vai glabāšana nav 100% droša. Tāpēc, neskatoties uz drošības pasākumiem, kurus esam ieviesuši, lai aizsargātu personas datus par jums, mēs nevaram garantēt, ka tie nekad netiks zaudēti, nepareizi izmantoti vai mainīti. Ja mēs uzzināsim par drošības sistēmu pārkāpumu, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, mēs informēsim jūs un iestādes par pārkāpuma rašanos.

“Top Connect” arī apņemas veikt saprātīgas darbības, lai kad mums tie vairs nav vajadzīgi, un nav nepieciešams saglabāt datus, lai ievērotu piemērojamos likumus, iznīcinātu jūsu personas datus, vai, lai padarītu tos par neidentificējamiem.

Lai noteiktu atbilstošo glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, raksturu un jutīgumu, kā arī nolūkus, kādiem tie tiek apstrādāti. Mums jāņem vērā arī periodi, par kuriem mums varētu būt nepieciešams saglabāt personas datus, lai izpildītu savas juridiskās saistības vai izskatītu sūdzības, jautājumus un aizsargātu savas likumīgās tiesības prasību gadījumā.

Analīzei apkopotos statistikas datus izmantojam līdz trim gadiem. Sīkfaili parasti ir derīgi īsu brīdi (dienu, nedēļu vai mēnesi), lai gan dažos gadījumos tie var palikt spēkā līdz pat gadam.

Jūsu datu aizsardzības tiesības

Noteiktos apstākļos saskaņā ar likumu jums ir tiesības:

Pieprasīt informāciju par to, vai mums ir personiska informācija par jums, un, ja jā, kāda ir šī informācija, un uz kāda pamata mēs to glabājam vai izmantojam.

Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem (datu subjekta piekļuves pieprasījums). Tas ļauj jums saņemt personas datu kopiju, kur ir atspoguļota informācija, kas mums par jums ir.

Pieprasīt labot mūsu rīcībā esošos personas datus. Tas ļauj jums labot visus nepilnīgos vai neprecīzos datus, kas mums par jums ir.

Pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu. Tas ļauj jums lūgt dzēst vai izņemt personas datus, ja nav iemesla, lai mēs tos turpinātu apstrādāt. Jums ir arī tiesības lūgt mūs izdzēst vai izņemt jūsu personas datus, ja esat izmantojis savas tiesības iebilst pret apstrādi.

Iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja mēs paļaujamies uz likumīgām (vai trešās puses) interesēm un jūsu konkrētā situācija ir atšķirīga, kas liek jums vēlēties iebilst pret apstrādi uz šī pamata. Jums ir arī tiesības iebilst, kad mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju tiešā mārketinga nolūkos.

Iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot profilēšanu, uz kuru neattiecas nekāda automatizēta lēmumu pieņemšana, izmantojot jūsu personas datus vai jūsu profilēšanu.

Pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Tas ļauj jums lūgt mums apturēt personas datu apstrādi par jums, piemēram, ja vēlaties, lai mēs noskaidrotu to precizitāti vai iemeslu to apstrādei.

Pieprasīt pārsūtīt savus personas datus elektroniskā un strukturētā veidā jums vai citai pusei (parasti pazīstamas kā tiesības uz “datu pārnesamību”). Tas ļauj jums saņemt no mums savus datus elektroniski lietojamā formātā ar iespēju pārsūtīt savus datus citai pusei elektroniski lietojamā formātā.

Atsaukt piekrišanu. Kad esat sniedzis savu piekrišanu savas personas informācijas vākšanai, apstrādei un pārsūtīšanai konkrētam mērķim, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu šai konkrētajai apstrādei. Kad būsim saņēmuši paziņojumu, ka esat atsaucis savu piekrišanu, mēs vairs neapstrādāsim jūsu datus nolūkiem vai mērķiem, kuriem jūs sākotnēji piekritāt, ja vien mums nav cita likumīga pamata to darīt.

Iesniegt sūdzību. Gadījumā, ja konstatējat, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības sūdzēties Datu aizsardzības institūcijā par mūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi EEZ vai vērsieties Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā (kontaktinformāciju varat atrast šīs Privātuma politikas sākumā).

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktu lapu, vai sazināties ar mūsu DPO.

Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, jūs piekrītat jebkādu personas datu vākšanai un izmantošanai aprakstītajā veidā.