Darbojas 135+ valstīs
Tie, kas bieži ceļo var izmantot atkal un atkal
Ekspress piegāde uz mājām
100% naudas atmaksas garantija

Mainīt iestatījumus

Valoda
LV | € Mainīt
0

Laipni lūdzam www.airbalticcard.com tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā “Tīmekļa vietne”), kuru nodrošina “Top Connect OÜ” (turpmāk tekstā “TopConnect”). Uzņēmums ir reģistrēts Igaunijas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 10668897. Mūsu juridiskā adrese: Väike-Paala 1, 11415 Tallina, Igaunija. Ja jūs izmantojat Tīmekļa vietnes “TopConnect” pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai tos piedāvā tieši “TopConnect”, vai tie tiek nodrošināti ar ceļojuma partnera starpniecību (turpmāk tekstā “Pakalpojumi”), attiecas šeit izklāstītie Lietošanas noteikumi, kā arī visi darbības noteikumi vai politikas, ko “TopConnect” laiku pa laikam var publicēt. Lūdzu, izlasiet šos Lietošanas noteikumus uzmanīgi. Ja jūs izveidojat kontu vai atzīmējat izvēles rūtiņu “Esmu izlasījis un piekrītu “TopConnect” Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem”, izmantojat Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus (kā atrunāts tālāk), jūs piekrītat, ka uz jums attiecas šie Lietošanas noteikumi. Ja jūs nepiekrītat vai nevarat ievērot Lietošanas noteikumus, lūdzu, neizmantojiet Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus.

Izmaiņas Lietošanas noteikumos

“TopConnect” var pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt, papildināt vai noņemt jebkuru no Lietošanas noteikumiem, to daļu, vai ievietot Tīmekļa vietnē jaunus Lietošanas noteikumus. Jūsu turpmākā Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu izmantošana pēc šādu izmaiņu publicēšanas tiks uzskatīta par jūsu piekrišana šādām izmaiņām.

Pakalpojumi

“TopConnect” savā Tīmekļa vietnē un ar partneru starpniecību piedāvā vairākus produktus un pakalpojumus, piemēram, globālās tālruņa kartes un SIM kartes, kā arī bezmaksas piekļuvi balss ziņojumu sūtīšanai un saņemšanai (turpmāk kopā sauktie – “Pakalpojumi”). Lai izmantotu Pakalpojumus, var būt nepieciešama reģistrācija un samaksa. Pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešama arī priekšapmaksa, izmantojot kredītkarti vai “PayPal” maksājumu. Pirms Pakalpojumu pārdošanas vai izmantošanas “TopConnect” var pieprasīt identitātes apliecinājumu. Atbilstības ierobežojumi, ja tādi ir, tiks noteikti katra pakalpojuma reģistrācijas brīdī. “TopConnect” veiks visu jums sniegto Pakalpojumu reģistrāciju.

Pārvietojams aprīkojums; SIM karte; Tālruņa numurs

Jūs nesat pilnu atbildību par ierīcēm, kuras jūs lietojat (piemēram, tālruņiem, kontaktdakšu adapteriem un lādētājiem), kā arī par to pareizu konfigurēšanu un uzstādīšanu, ievērojot visus “TopConnect” vai ražotāja noteikumus un piemērojamās instrukcijas. Jūs esat atbildīgs arī par atbilstošo sagatavošanos Pakalpojuma instalēšanai, piemēram, par SIM karšu (interfeisa karšu) sagatavošanu un ievietošanu un atbilstošu protokolu iestatīšanu. Līdz ar šo jūs izsakāt savu piekrišanu izpildīt visus norādījumus, lai pareizi ievietotu SIM karti savā mobilajā tālrunī. Jums nav tiesību tikt piešķirtam vai paturēt noteiktu tālruņa numuru. “TopConnect” patur tiesības bez atlīdzības anulēt vai mainīt jebkuru tālruņa numuru vai citu adreses elementu, kuru tas jums ir piešķīris, ja tas ir vajadzīgs operatīvu vai tehnisku iemeslu dēļ, valdības noteikumu vai jaunu partnerību rezultātā, vai arī ja to derīguma termiņš beigsies pēc (viena) gada, kad numurs netiek izmantots. “Top Connect” nenodrošina mobilā tālruņa numura vai SIM kartes portatīvumu. Visas tiesības, kas saistītas ar tālruņa numuru, kuru jums ir piešķīris “TopConnect”, paliek “TopConnect” īpašumā. Visas SIM kartes paliek “TopConnect” īpašumā, kas patur tiesības mainīt un attīstīt tā saturu, kā arī pieprasīt to atdošanu.

GSM tīkla pārklājums

Izmantojot GSM mobilo tīklu, “TopConnect” piedāvā mobilo tālruņu un SIM karšu lietotājiem augstu pārklājuma intensitāti. Pārklājums ir atkarīgs no tīkla, viesabonēšanas partnera tehniskajām un operatīvajām iespējām. Tomēr pārklājuma pārtraukumi var rasties pat teritorijās, kas ir atzīmētas, kā “pārklātas”, it īpaši ēku iekšienē vai attālos rajonos. Viesabonēšanas partneru saraksti ir pieejami Tīmekļa vietnē. “TopConnect” veiks šīs informācijas atjaunināšanu, kad papildu pakalpojums būs pieejams. “TopConnect” apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu augstu mobilā tīkla pieejamības līmeni. Tomēr “TopConnect” nespēj garantēt nepārtrauktu, brīvu no traucējumiem darbību savā mobilā tīklā, noteiktus pārraides laikus vai iespējas (piemēram, SMS). “TopConnect” patur tiesības jebkurā laikā veikt sava mobilā tīkla apkopi, kas var izraisīt īslaicīgus traucējumus. Netiek izteiktas nekādas apņemšanās vai garantijas attiecībā uz balss vai datu saziņas pieejamību, kvalitāti, darbību vai atbalstu, kas attiecas uz trešo personu tīkliem vai trešo personu līnijām.

Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu izmaiņas

“TopConnect” patur tiesības jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem pārtraukt, apturēt vai mainīt jebkuru Tīmekļa vietnes vai Pakalpojuma aspektu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar produktiem, pakalpojumiem, saturu, funkcijām vai pieejamības stundām. “TopConnect” var noteikt ierobežojumus dažām Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu funkcijām vai ierobežot jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu daļai vai pilnībā bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkāda veida soda naudas.

Maksa par Pakalpojumiem

Jūs līdz ar šo piekrītat samaksāt visas noteiktās maksas par pieprasītajiem Pakalpojumiem eiro. Lai saņemtu pakalpojumus, kuriem ir nepieciešama priekšapmaksa, jūs piekrītat iepriekš apmaksāt Pakalpojumu, debetējot izvēlēto summu no kredītkartes vai veicot “PayPal” maksājumu. Jūsu izmantotā Pakalpojuma izmaksas tiks ieturētas no priekšapmaksas kredīta, izmantojot tobrīd esošās Pakalpojuma cenas. Gadījumā, ja jūsu tēriņi pārsniedz jūsu iepriekš apmaksāto kredītu, jūs piekrītat samaksāt visas summas, kuras būsiet parādā “TopConnect” septiņu (7) dienu laikā pēc “TopConnect” pieprasījuma, vai arī “TopConnect” var nekavējoties pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu. Jūs piekrītat nomaksāt visus maksājumus, kas ir saistīti ar jūsu kontu, neatkarīgi no tā, vai esat atļāvis izmantot jums piešķirto PIN. Maksa tiks uzskatīta par pareizu, ja to precīzi atspoguļo tehniski ieraksti, ko izveidoja pareizi ieprogrammēta sistēma. Četrdesmit piecu (45) dienu laikā pēc apstrīdētās maksas jums ir tiesības rakstiski (pa pastu vai e-pastu) pieprasīt Pakalpojuma ierakstu izrakstu no “TopConnect” klientu apkalpošanas dienesta. “TopConnect” patur tiesības jebkurā laikā mainīt Pakalpojumu cenas. Ar pašreiz piemērojamām cenām, kas ir norādītas eiro, var iepazīties Tīmekļa vietnē vai zvanot uz klientu apkalpošanas dienestu.

Ārpus tīkla izmantošana

Jebkura apzināta Pakalpojumu izmantošana ārpus tīkla (mēģinājums apiet Pakalpojumu normālu darbību, lai izvairītos no maksāšanas par izmantošanu) ir aizliegta. Par jebkuru ārpus tīkla lietojumu, kas tiek atklāts, tiks piemērota atsevišķa piemaksa (papildus standarta likmēm): 3 ASV dolāri par īsziņu; 3 ASV dolāri minūtē par veiktiem un saņemtiem zvaniem. Šī piemaksa ir jāmaksā ne ilgāk kā sešdesmit (60) dienas pēc faktiskās Lietošanas.

Derīguma termiņa beigšanās un Pakalpojumu deaktivizēšana

Ja SIM karte tiek regulāri izmantota, tās derīguma termiņš nav ierobežots. Gadījumā, ja SIM karte netiek lietota 540 dienas vai atlikums netiek papildināts, priekšapmaksas karte tiks deaktivizēta un līgumattiecības starp “TopConnect” un jums tiks uzskatītas par izbeigtām.

Bez apdrošināšanas seguma

“TopConnect” nevar pieprasīt nekāda veida korekciju, atmaksu vai kredītu, kompānija arī neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, kavēšanos, nepareizo piegādi, nenotikušo piegādi, nepareizo informācijas sniegšanu vai informācijas nesniegšanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar to, ko rada vai rodas no: a) kavēšanās, ko izraisījušas muitas noformēšanas procedūras vai citu regulatīvo aģentūru procedūras; b) piegāžu kavēšanās, ko izraisa kravas pārvadāšanas sabiedrības politikas ievērošana attiecībā uz nodevu un nodokļu samaksu; (c) “TopConnect” nespēja iesniegt piegādes ieraksta kopiju; (d) “TopConnect” nespēja paziņot jums par jebkuru sūtījuma un tā satura aizkavēšanos vai nozaudēšanu; e) sūtījumiem, kas izlaisti bez paraksta saņemšanas, ja saņēmējs ir iesniedzis atļauju, parakstot izlaišanas piegādes atļauju un atlīdzināšanas līgumu; vai (f) “TopConnect” kravas pārvadāšanas uzņēmuma kļūme vai nespēja mēģināt sazināties ar sūtītāju vai saņēmēju par nepilnīgu vai neprecīzu adresi; nepareiza, nepilnīga, neprecīza vai trūkstoša dokumentācija; sūtījumam nepieciešamo nodevu un nodokļu samaksa; vai nepilnīga vai nepareiza muitas brokera adrese. “TopConnect” arī nenes atbildību par jebkuru paketi, ja mūsu ieraksti neatspoguļo to, ka jūs veicāt pirkumu no mums.

Konts un PIN

Jūs piekrītat, ka visa jūsu sniegtā konta informācija ir precīza un atjaunināta, un apņematies par visām izmaiņām nekavējoties paziņot “TopConnect”. Tikai jūs esat atbildīgs par sava PIN konfidencialitātes aizsardzību, un jūs nedrīkstat izpaust savu PIN nevienai citai personai. Jūs esat vienīgais atbildīgais par visām darbībām un bezdarbību, kas notiek saistībā ar jūsu kontu vai PIN, neatkarīgi no tā, vai esat to pilnvarojis. Jūs piekrītat nekavējoties informēt “TopConnect”, ja PIN tiek nozagts, vai jūs citādā veidā zaudējat par to kontroli, lai varētu pārtraukt piekļuvi izmantot PIN. Kamēr jūs neinformējat “TopConnect” par šādām problēmām ar savu PIN, jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas ar jūsu PIN ir saistītas.

Lietotāju rīcība

Tīmekļa vietne un Pakalpojumi tiek nodrošināti tikai fiziskām un juridiskām personām. Jebkāda neatļauta Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu komerciāla izmantošana vai tālākpārdošana ir aizliegta. Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu izmantošana, lai piesaistītu uzņēmējdarbību jebkurai konkurētspējīgai tīmekļa vietnei vai pakalpojumam, ir aizliegta. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu to materiālu saturu un kontekstu, kurus jūs ievietojat vai iesniedzat, izmantojot Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, vai kuri tiek ievietoti vai iesniegti, izmantojot jūsu kontu. Lūdzu, rūpīgi izvēlieties, ko ievietojat vai iesniedzat. Jūs piekrītat ievērot Lietošanas noteikumus un visus piemērojamos vietējos, štata, nacionālos un starptautiskos likumus, rīkojumus un noteikumus, lietojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus. Jūs garantējat un piekrītat, ka, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus, jūs:

 • neizmantosiet Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus saistībā ar ķēdes vēstulēm, nevēlamu e-pastu, surogātpastu, jebkādiem dublētiem vai nevēlamiem ziņojumiem (komerciāliem vai citiem) vai jebkāda veida reklāmām;
 • neievāksiet vai citādi neuzkrāsiet informāciju par citiem, ieskaitot e-pasta adreses, bez viņu piekrišanas;
 • neizveidosiet nepatiesu identitāti vai viltotu e-pasta adresi vai galveni vai citādi nemēģināsiet maldināt citus par sūtītāja identitāti vai ziņojuma izcelsmi;
 • bez iepriekšējas “TopConnect” piekrišanas neizmantosiet Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus citiem nolūkiem, kā tikai personīgiem vai korporatīviem nolūkiem;
 • neizmantosiet Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, lai augšupielādētu, publicētu, pārsūtītu, izplatītu vai kā citādi publicētu nelikumīgus, uzmācīgus, apmelojošus, aizskarošus, draudošus, kaitīgus, vulgārus, neķītrus, nepatiesus, maldinošus, aizvainojošus vai citādi iebilstamus materiālus;
 • neaugšupielādēsiet, neievietosiet, nepārsūtīsiet, neizplatīsiet vai citādi nepublicēsiet jebkurus materiālus, kas var pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības vai citas trešo personu tiesības, tostarp bez ierobežojumiem, preču zīmes vai autortiesības;
 • neaugšupielādēsiet, neievietosiet, nepārsūtīsiet, neizplatīsiet vai citādi nepublicēsiet jebkurus materiālus, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, atcelšanas botus vai citas kaitīgas vai ļaunprogrammas;
 • neaugšupielādēsiet, neievietosiet, nepārsūtīsiet, neizplatīsiet vai citādi nepublicēsiet citas personas fotogrāfijas bez šīs personas piekrišanas;
 • nelūgsiet personīgu informāciju no personas, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
 • neizmantosiet Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, lai pārkāptu jebkādus piemērojamos tiesību aktus, kas ierobežo datu, programmatūras vai jebkura cita satura eksportu vai importu;
 • neiejauksieties vai netraucēsiet tīkliem, kas ir saistīti ar Tīmekļa vietni vai Pakalpojumiem, vai nepārkāpsiet šādu tīklu noteikumus, politikas vai procedūras;
 • neiegūsiet vai nemēģināsiet iegūt nesankcionētu piekļuvi Tīmekļa vietnei vai Pakalpojumiem, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar Tīmekļa vietni vai Pakalpojumiem, izmantojot paroļu ieguvi vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem;
 • netraucēsiet cita dalībnieka Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu izmantošanu vai cita subjekta līdzīgu pakalpojumu izmantošanu un baudīšanu;
 • neizmantosiet Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus jebkādā neētiskā veidā vai pretrunā ar pieņemtajiem kopienas standartiem; vai
 • neiesaistīsiet un neveicināsiet tādu rīcību, kas būtu noziedzīgs nodarījums vai izraisītu civiltiesisko atbildību.

Surogātpasta aizliegums

“TopConnect” nekavējoties pārtrauks jebkura konta darbību, kas, pēc “TopConnect” domām, pārsūta vai ir citādi saistīts ar jebkādu surogātpastu vai citu nevēlamu lielapjoma e-pastu. Papildus citām “TopConnect” tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jūs piekrītat samaksāt “TopConnect” piecus dolārus (5 ASV dolārus) par katru no jūsu konta pārsūtīto vai citādi ar to saistīto surogātpastu vai nevēlamo lielapjoma e-pastu (kas ir “TopConnect” patiesais aprēķins par nodarīto kaitējumu) vai segt “TopConnect” faktiskos zaudējumus, atkarībā no tā, kurš ir lielāks.

Atbildība par mobilo līniju izmantošanu

Tikai jūs esat atbildīgs par informācijas un saziņas saturu, kas tiek nosūtīts, izmantojot Tīmekļa vietni un Pakalpojumus. Jūs esat atbildīgs par mobilās līnijas izmantošanu, tostarp par izmantošanu, ko veic trešās personas. Jo īpaši jūs nesat atbildību par visu maksu apmaksu, kas rodas saistībā ar jūsu mobilās līnijas izmantošanu, ieskaitot preces un pakalpojumus, kas tiek pasūtīti vai iegūti, izmantojot jūsu mobilo līniju. PIN / PIN2 un PUK / PUK2 kodi un visi citi iespējamie drošības kodi ir piesardzīgi jāuzglabā atsevišķi no mobilā tālruņa un SIM kartes, un tos nedrīkst nevienam atklāt. Jums ir jāievēro visas saprātīgās drošības procedūras un standarti attiecībā uz Pakalpojumiem, ieskaitot PIN koda aktivizēšanu un periodisku maiņu. “TopConnect” var sazināties ar jums par drošības jautājumiem, ja citi pamana vai ziņo par ļaunprātīgu izmantošanu vai nepareizu izmantošanu.

Intelektuālais īpašums

Jūs līdz ar šo atzīstat un piekrītat, ka visu Tīmekļa vietnē pieejamo un ar Pakalpojumiem saistīto saturu un materiālus, ieskaitot, bet neaprobežojoties, “TopConnect” un “airBalticCard” nosaukumus un logotipus, tekstu, mūziku, programmatūru, fotogrāfijas un video, aizsargā likums par intelektuālajām īpašuma tiesībām un citi likumi. Izņemot gadījumus, kad “TopConnect” sniedz savu nepārprotamu atļauju, jebkāda izmantošana, kopēšana, reproducēšana, demonstrēšana, izpildīšana, pārveidošana vai pārsūtīšana ir stingri aizliegta. Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs varat lejupielādēt vienu Tīmekļa vietnes satura un materiālu kopiju no jebkura datora personīgai nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka neskartus saglabājat visus īpašumtiesību un citus paziņojumus.

“TopConnect” nepretendē uz īpašumtiesībām uz jūsu vai citu dalībnieku ievietoto saturu vai materiāliem. Augšupielādējot, publicējot, pārsūtot, izplatot vai citādi koplietojot saturu un materiālus Tīmekļa vietnē, vai izmantojot Pakalpojumus, jūs: (a) piešķirat “TopConnect” neekskluzīvu, starptautisku, bez autoratlīdzības, apakš-licencējamu un nododamu trešajām personām licenci lietošanai, modificēšanai, publiskai lietošanai veikt, publiski parādīt, reproducēt, rediģēt, tulkot, apkopot, pārformatēt, sagatavot atvasinātus darbus, izplatot un citādi pilnībā vai daļēji izmantojot saturu un materiālus Tīmekļa vietnē un izmantojot Pakalpojumus; un (b) apliecināt un garantējat, ka saturs un materiāli pieder tieši jums, vai jums ir tiesības piešķirt licenci “TopConnect”.

Piemērotos apstākļos un pēc saviem ieskatiem “TopConnect” var lietotājiem apturēt vai pārtraukt piekļuvi un veikt citas darbības pret lietotājiem, kuri pārkāpj citu autortiesības.

Indosamenti

Visas produktu un pakalpojumu zīmes, kas parādās Tīmekļa vietnē, un Pakalpojumi, kas nav zīmes, kas ir saistītas ar “TopConnect”, ir savu attiecīgo īpašnieku zīmes. Atsauces uz jebkādiem trešo personu nosaukumiem, preču zīmēm, produktiem vai pakalpojumiem vai hiperteksta saites uz trešo personu vietnēm vai informāciju nenorāda vai nenozīmē trešās puses informācijas, produkta vai pakalpojuma apstiprināšanu, sponsorēšanu vai ieteikumu.

Pārraudzība

Jūs piekrītat, ka “TopConnect” ir tiesības, bet ne pienākums uzraudzīt, rediģēt, izpaust, atteikties izlikt vai noņemt jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem jebkādu materiālu un saturu jebkurā Tīmekļa vietnes vietā vai izmantojot Pakalpojumus. Neskatoties uz šīm tiesībām, “TopConnect” nepārskata un nevar pārskatīt visus materiālus, ko lietotāji ievietojuši Tīmekļa vietnē, vai izmantojot Pakalpojumus, un “TopConnect” nav atbildīgs par jebkādiem lietotāju ievietotiem materiāliem.

Iesniegumi

Visas piezīmes, iesniegumi, idejas, koncepcijas, attēli vai cita informācija, ko iesniedzat Tīmekļa vietnei vai ar Pakalpojumu starpniecību, kļūs par “TopConnect” ekskluzīvo īpašumu. “TopConnect” nav pienākums uzskatīt, ka iesniegtie dokumenti ir konfidenciāli, un tam būs tiesības izmantot visus iesniegumus jebkādiem nolūkiem bez jebkādas kompensācijas jums.

“TopConnect” respektē jūsu privātumu. Lai izskaidrotu mūsu praksi attiecībā uz informāciju, kas tiek savākta vai iesniegta Tīmekļa vietnē vai sakarā ar Pakalpojumiem, lūdzu, skatiet mūsu konfidencialitātes politiku Tīmekļa vietnē (link to the PP) tiešsaistē.

GARANTIJU ATRUNA

TĪMEKĻA VIETNE UN PAKALPOJUMI, IETVEROT VISU SATURU, FUNKCIJAS UN INFORMĀCIJU, KAS PIEEJAMA, PIEKĻŪSTAMA TĪMEKĻA VIETNĒ, TIEK NODROŠINĀTA TĀDĀ VEIDĀ, KĀDA TĀ IR, KĀDA TĀ TIEK PADARĪTA PIEEJAMA, BEZ IEROBEŽOJUMIEM VAI BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, VAI TĀS BŪTU IZTEIKTAS, VAI DOMĀJAMĀS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES, AIZLIEGUMA PĀRKĀPŠANU, KAS ATTIECAS UZ PĀRDOŠANU UN IZMANTOŠANU KONKRĒTAM MĒRĶIM. “TOPCONNECT” NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE UN PAKALPOJUMI, VAI ARĪ TAJĀ IETVERTĀS FUNKCIJAS VAI SATURS TIKS NODROŠINĀTI SAVLAICĪGI, DROŠI, NEPĀRTRAUKTI VAI BEZ KĻŪDĀM, VAI ARĪ, KA DEFEKTI TIKS IZLABOTI. DAŽAS JURISDIKCIJAS NEĻAUJ ATSEVIŠĶU GARANTIJU IZSLĒGŠANU, TĀPĒC DAŽI NO IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM IZSLĒGŠANAS GADĪJUMIEM, IESPĒJAMS, UZ DAŽIEM LIETOTĀJIEM NEATTIECAS.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

“TOPCNONECT” NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NENES ATBILDĪBU PAR NEKĀDIEM ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NOSACĪTIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS TIEŠI VAI NETIEŠI ATTIECAS UZ TĪMEKĻA VIETNES, PAKALPOJUMU VAI SATURA, MATERIĀLU, FUNKCIJU IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU IZMANTOT. PAT JA “TOPCONNECT” IR ZIŅOTS PAR TĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMO RAŠANOS. DAŽAS JURISDIKCIJAS NEĻAUJ MAZINĀT ATBILDĪBU PAR NEJAUŠIEM UN SEKOJOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TĀPĒC DAŽI NO IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM IZSLĒGŠANAS GADĪJUMIEM VAR NEATTIEKTIES UZ DAŽIEM LIETOTĀJIEM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ “TOPCONNECT” KOPĒJA ATBILDĪBAS SUMMA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM UN CĒLOŅIEM (LĪGUMĀ VAI CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMOS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NOLAIDĪBU), KAS IZRIET NO ŠĪ LĪGUMA VAI TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS, NEDRĪKST PĀRSNIEGT (100 ASV DOLĀRUS) KOPUMĀ.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt “TopConnect” un tā darbiniekus, direktorus, vadītājus, aģentus, licenciātus, tiesību pārņēmējus un aizsargāt viņus no visām pretenzijām, zaudējumiem, saistībām, izmaksām un izdevumiem (ieskaitot saprātīgas advokātu atlīdzības), kas viņiem var rasties saistībā ar jebkuru prasību, kas izriet vai ir saistīta ar: (a) jūsu vietnes vai pakalpojumu izmantošanu; (b) jūsu Lietošanas noteikumu neievērošanu vai pārkāpumiem; (c) jūsu strīdu ar citu lietotāju; vai (d) nesankcionētu piekļuvi jebkurai vietnei vai pakalpojumiem ar paroli aizsargātai vietai, izmantojot jūsu paroli. “TopConnect” patur tiesības par saviem līdzekļiem uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli pār jebkuru jautājumu, par kuru jūs esat atbildīgs, un par kuru jums būtu jāatlīdzina, un jūs nekādā gadījumā nedrīkstat to risināt vai citādi mēģināt atbrīvoties no nevienas lietas bez iepriekšējas rakstiskas “TopConnect” piekrišanas.

Izbeigšana

Šis ir saistošs līgums, kas tiek noslēgts starp jums un “TopConnect” līdz brīdim, kad jūs vai “TopConnect” to pārtraucat, ko “TopConnect” ir tiesīgs izdarīt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem. Neierobežojot iepriekš minēto, izbeigšanas iemesli var ietvert ‘TopConnect” pārliecību, ka: (a) esat pārkāpis Lietošanas noteikumus; (b) jūs esat vai varat kļūt maksātnespējīgs vai bankrotējis; (c) nepilnvarota persona izmanto vai var izmantot jūsu kontu; d) jums nav priekšapmaksas kredīta; (e) lietošana, ko jūs veicat, var kaitēt vai pasliktināt “TopConnect” izmantotā trešās puses tīkla integritāti; f) ir jāpilda valdības pieprasījums vai rīkojums; g) ir jāveic ārkārtas objektu modernizācija vai apkope; vai (h) tas ir nepieciešams, lai aizsargātu “TopConnect”, Tīmekļa vietni vai Pakalpojumus. Ja jūs neesat apmierināts ar Tīmekļa vietni vai Pakalpojumiem, vienīgais, ko jūs varat darīt, ir nekavējoties pārtraukt Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu izmantošanu. VISI MAKSĀJUMI, KAS NETIKA APMAKSĀTI, IR APMAKSĀJAMI NEKAVĒJOTIES, UN TIE IR JĀSAMAKSĀ “TOPCONNECT” BRĪDĪ, KAD TIEK SAŅEMTS PAZIŅOJUMS PAR PĀRTRAUKŠANU, JUMS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV TIESĪBU UZ NAUDAS LĪDZEKĻU ATMAKSU.

Likuma izvēle

Šo līgumu regulē saskaņā ar Eiropas Savienības un Igaunijas Republikas likumdošanu, neņemot vērā kolīziju principus.

Paziņojumi

Ja vien nav skaidri norādīts citādi, visi paziņojumi tiks nosūtīti pa e-pastu “TopConnect” (email address) vai jums uz e-pasta adresi, kuru norādījāt “TopConnect”. Paziņojums tiek uzskatīts par piegādātu divdesmit četras (24) stundas pēc e-pasta nosūtīšanas, ja vien nosūtītāja puse nav informēta, ka e-pasta adrese nav pareiza.

Vispārīgi noteikumi

Ja kādu Lietošanas noteikumu kompetentā jurisdikcijas tiesa uzskata par nederīgu vai neizpildāmu, tad šāds noteikums ir jāīsteno pēc iespējas pilnā mērā, lai panāktu Lietošanas noteikumos definēto, pārējie Lietošanas noteikumu punkti paliek juridiskā spēkā. Ja jūs vai “TopConnect” neizmantojat vai neievērojat kādas no Lietošanas noteikumu tiesībām vai noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Atteikšanās ir spēkā tikai konkrētajā gadījumā un konkrētam nolūkam, kādam tā tika sniegta. Jūs līdz ar šo piekrītat, ka jebkuram darbības cēlonim, kas izriet no vai ir saistīts ar Tīmekļa vietni, Pakalpojumiem vai Lietošanas noteikumiem, jāsākas viena (1) gada laikā pēc darbības cēloņa rašanās; pretējā gadījumā šāds prasības cēlonis tiek pastāvīgi aizliegts. Jūs nevarat piešķirt savas tiesības saskaņā ar Lietošanas noteikumiem bez iepriekšēja “TopConnect” rakstiska apstiprinājuma, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi, tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem neizslēdz citas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pēc taisnīguma principa ir paredzēti likumdošanā. Lietošanas noteikumi un visas reģistrācijas veidlapas veido līgumu pilnā tā apmērā starp jums un “TopConnect” un aizstāj visus iepriekšējos pušu līgumus par šeit atrunāto priekšmetu. Lietošanas noteikumi ir sastādīti angļu valodā, kas ir kontroles valoda. Nevienam Lietošanas noteikumu tulkojumam kādā citā valodā, ja tāds ir, nebūs nekādas ietekmes uz Lietošanas noteikumu interpretāciju vai pušu nodomu noteikšanu. Visi noteikumi par pārstāvību un garantijām, atlīdzību, atrunām un atbildības ierobežošanu, kas ir atrunāti Lietošanas noteikumos, paliek spēkā arī pēc Lietošanas noteikumu izbeigšanas.